Hội thảo xin ý kiến 03 tiêu chuẩn cơ sở hàng dự trữ quốc gia

(06/09/2018)

Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức hội thảo 03 TCCS Thiết bị tìm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; thiết bị phóng dây cứu hộ; máy khoan phá bê tông.

 

Đồng chí Lê Xuân Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát biểu tại Hội thảo

 

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Xuân Minh - Phó Tổng cục Tổng cục DTNN; đại diện các Vụ thuộc Tổng cục: Vụ Khoa học và công nghệ bảo quản; Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Kế hoạch; Quản lý hàng dự trữ; Văn phòng Tổng cục DTNN cùng đại diện cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, đơn vị thử nghiệm và đại lý được các hãng ủy quyền bán hàng tại Việt Nam. 

Năm 2018, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nhập 3 mặt hàng mới: Thiết bị tìm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; thiết bị phóng dây cứu hộ; máy khoan phá bê tông (theo Quyết định số 2134/QĐ-TTg ngày 29/12/2017).

Theo quy định của Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia quy định: Hàng DTQG phải được quản lý theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia hoặc phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành; hoặc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực phù hợp đối với từng mặt hàng. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở, các quy phạm quy định kỹ thuật của cơ sở sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã nghiên cứu, rà soát về quy chuẩn và tiêu chuẩn đối với 03 mặt hàng mới; hiện nay chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. Tiến hành khảo sát tài liệu kỹ thuật của các hãng sản xuất tại các đại lý được các hãng ủy quyền bán hàng tại Việt Nam và thực tiễn của đơn vị đang bảo quản, sử dụng (tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo quản và hồ sơ quản lý chất lượng), 

Taị hội thảo, ông Phan Anh Tuấn - Vụ  trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự hội thảo. 

Ông Lê Xuân Minh - Phó tổng cục trưởng điều hành chương trình; khái quát quá trình xây dựng 03 tiêu chuẩn cơ sở và nêu những nội dung lấy ý kiến thảo luận.

Ông Đoàn Quang Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản báo cáo về việc xây dựng 03 dự thảo TCCS đối với các mặt hàng: Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, thiết bị phóng dây cứu hộ, máy khoan phá bê tông dự trữ quốc gia.

Tại hội nghị đã nhận  được ý kiếm tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở của các mặt hàng mới

Đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở mặt hàng thiết bị phóng dây cứu hộ; thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh;  máy khoan phá bê tông: Lấy mẫu, Phương pháp thử, Tính đồng bộ, hãng sản xuất, Yêu cầu về quản lý trong quá trình giao nhận, bảo quản

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Minh đề nghị  đơn vị soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện nội dung 03 dự thảo theo các ý kiến đóng góp tham gia của hội thảo, trong đó tập trung nghiên cứu sửa quy định các chỉ tiêu kỹ thuật theo hướng mở, đảm bảo nguyên tắc có nhiều hãng sản xuất đáp ứng nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật. Tiếp tục xin ý kiến rộng rãi các cơ quan quản lý, thử nghiệm và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN./.

 

PVCác tin đã đưa ngày: