Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo hủy thầu đối với gói thầu: Mua máy photocopy tại Văn phòng Cục

(23/12/2021)

 

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo hủy thầu đối với gói thầu: Mua máy photocopy tại Văn phòng Cục.

* Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo để các nhà thầu được biết./.Các tin đã đưa ngày: