Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

(21/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 314/QĐ-CDTĐNB ngày 10/12/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 129.537.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế, cước phí vận chuyển gạo dự trữ quốc gia, chi phí mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

129.537.000 đồng

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng 12 năm 2021

Trọn gói

Tối đa 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo đến ngày 31/12/2021 hoàn thành


 


Các tin đã đưa ngày: