Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(20/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 362/QĐ-CDTTNB ngày 17/12/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 1.906.824.672 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

1.906.824.672

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và TT số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của BTC)

 

Tháng 12/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 

Tổng giá trị

gói thầu

1.906.824.672

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: