Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Đông Tác - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

(30/11/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: Số 09 Võ Thị Sáu - Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 338/QĐ-CDTNTB ngày 24/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Đông Tác - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1: Sửa chữa điểm kho Đông Tác

822.795.000

NSNN

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý 4 năm 2021

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 2: Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp số 1

2.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2021

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

27.028.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 4 năm 2021

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá các gói thầu

851.823.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: