Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo đấu giá bán 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2021 lần thứ hai

(01/12/2021)

 

THÔNG BÁO:

BÁN ĐẤU GIÁ THÓC DTQG LẦN THỨ HAI THUỘC KẾ HOẠCH ĐỔI HÀNG NĂM 2021

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng - Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Danh mục tài sản: Thóc sản xuất vụ đông xuân 2019, nhập kho năm 2019.

 

TT

Đơn vị tài sản

Chủng loại

Địa điểm để tài sản

Số lượng
(kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

1

Tài sản sô 1

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

2

Tài sản số 2

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

3

Tài sản số 3

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

4

Tài sản số 4

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

5

Tài sản số 5

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

6

Tài sản số 6

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Núi Thành

250.000

1.750.000.000

175.000.000

7

Tài sản số 7

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

200.000

1.400.000.000

140.000.000

8

Tài sản số 8

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

200.000

1.400.000.000

140.000.000

9

Tài sản số 9

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

200.000

1.400.000.000

140.000.000

10

Tài sản số 10

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

225.000

1.575.000.000

157.500.000

11

Tài sản số 11

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

225.000

1.575.000.000

157.500.000

12

Tài sản số 12

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

225.000

1.575.000.000

157.500.000

13

Tài sản số 13

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

225.000

1.575.000.000

157.500.000

14

Tài sản số 14

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

250.000

1.750.000.000

175.000.000

15

Tài sản số 15

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Điện Bàn

250.000

1.750.000.000

175.000.000

16

Tài sản số 16

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Hòa Vang

250.000

1.750.000.000

175.000.000

17

Tài sản số 17

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Hòa Vang

250.000

1.750.000.000

175.000.000

18

Tài sản số 18

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Hòa Vang

250.000

1.750.000.000

175.000.000

19

Tài sản số 19

Thóc vụ Đông xuân 2019

Chi cục DTNN Hòa Vang

250.000

1.750.000.000

175.000.000

 

 

 

CỘNG

4.500.000

31.500.000.000

3.150.000.000

 

4. Địa điểm để tài sản đấu giá:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang; địa chỉ: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn; địa chỉ: xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành; địa chỉ: xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 09h00 ngày 14/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Đến trước 09 giờ 00 ngày 14/12/2021, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn ,Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành. 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 17/12/2021, tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593./.Các tin đã đưa ngày: