Chi cục DTNN Phú Yên thông báo mời thầu bốc xếp, vệ sinh kho phục vụ nhập thóc vụ đông xuân năm 2020, kê lót kho, cung cấp vật tư kê lót và bao pp trắng đựng thóc

(05/06/2020)

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ với nội dung sau:

1. Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho nhập thóc dự trữ quốc gia vụ Đông xuân năm 2020;

2. Cung cấp nhân công kê lót và vật tư kê lót kho nhập thóc;

3. Cung cấp bao PP trắng đựng thóc nhập kho;

       Địa điểm thực hiện các dịch vụ trên: Tại Điểm kho Hòa Bình, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

      Kính mời các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm liên hệ nộp báo giá cước các dịch vụ nói trên tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trong giờ hành chính, từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 07 tháng 6 năm 2020.

      Điện thoại liên hệ: 0257.3578103Các tin đã đưa ngày: