Chi cục DTNN Điện Bàn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

(05/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

- Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0235-3869480.

- Fax: 0235-3869480.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 26/QĐ-CCDTĐB ngày 05/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

100.500.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn.).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

 

Kinh phí nhập -Ngân sách nhà nước giao năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

Từ ngày 05/6/2020

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày hợp đồng được ký kết đến ngày hết hạn hợp đồng mua bán của Cục DTNN khu vực Đà Nẵng

 Các tin đã đưa ngày: