Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

(08/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714.016     - Fax: 0236-3.746.413.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 431/QĐ-CDTĐN, ngày 08/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

55.440.000đồng. Bằng chữ: (Năm mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng giá trị dự toán đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, vận chuyển bàn giao và lắp đặt hoàn chỉnh tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Hòa Vang, Điện Bàn, Núi Thành.

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn theo điều 54, Nghị định 63 của Chính phủ.

(Do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức cho phép)

Từ ngày 11/11/2019.

Theo đơn giá cố định.

 Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: