Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nhân công bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I - Năm học 2019-2020

(18/09/2019)

  1. Thông tin chung:

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: 110 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824.801               

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

  

 

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

 

Chỉ định thầu rút gọn

50.400.000 đồng ( Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)

50.400.000 đồng ( Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn

Hợp tác xã Vận tải cơ giới Quyết Tiến

 

Quyết định số 22/QĐ-CCGL ngày 17/9/2019 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/

2019

 

 Các tin đã đưa ngày: