Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

(19/09/2019)

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 265.203.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường; Lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: 37/1 đường Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 2.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn). Bằng hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: