Chi cục DTNN Thanh Oai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La học kì 1năm học 2019-2020

(11/09/2019)

   A. Thông tin chung

 Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai.

- Địa chỉ: Thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/: 02433876097 .    FAX: 02433876097

    B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 942.330 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La,

học kì 1

Chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt

84.809.700đ

Bà: Vũ Thị Phương, địa chỉ khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Quyết định số       52/QĐ-CCDTTO ngày 11 tháng 9 năm 2019

Hợ đồng trọn gói,

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2019

Nhà thầu không trúng thầu:

-Ông Nguyễn Tiến Chung (Địa chỉ: Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

-Ông: Võ Hồng Thắng (Địa chỉ: Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai thông báo đến các nhà thầu tham dự thầu biết và mời nhà trúng thầu đến văn phòng Chi cục DTNN Thanh Oai đàm phán ký kết hợp đồng../.Các tin đã đưa ngày: