Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo mời thầu Lựa chọn đơn vị bốc vác 6.290,803 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tại Chi cục DTNN Tuyên Quang

(19/08/2019)

Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

 (Địa chỉ: Thôn Sông Lô 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

 Điện Thoại: 02073.820.116 

 Mã số thuế: 5000780408-003

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc vác 6.290,803 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tại Chi cục DTNN Tuyên Quang

- Giá gói thầu: 408.902.195 đ (Bằng chữ: Bốn trăm linh tám triệu, chín trăm linh hai nghìn, một trăm chín mươi lăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019.

2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2019

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian Phát hành bản yêu cầu báo giá: Ngày 21/8/2019 đến trước 9h00 ngày 25/8/2019.

6. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Chi cục Dự trữ Nhà Tuyên Quang (Thôn Sông Lô 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) .

7. Thời gian đóng thầu: 9h00 phút ngày 25/8/2019.

8. Thời gian mở, đánh giá hồ sơ báo giá: 10h00 ngày 25/8/2019.Các tin đã đưa ngày: