Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2019

(20/08/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 028.35512585                   - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2019

20190752583-00

Chào hàng cạnh tranh trong nước

296.067.510

276.329.676

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chính

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2019

139/QĐ-CDTHCM ngày 19/8/2019

 Các tin đã đưa ngày: