Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

(21/08/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

- Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

Chào hàng cạnh tranh

rút gọn

158.730.000  đồng

158.730.000 đồng

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất cơ khí Tiến Đạt

Quyết định số    303/QĐ-CDTĐB ngày 21/8/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: