Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua 2.940m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019

(17/05/2019)

 

1. Tên dự án: Mua 2.940m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019.

2. Tên gói thầu: Mua 2.940m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019.

3. Số KHLCNT: 20190542991-00

4. Giá gói thầu: 90.519.660đ

         (Bằng chữ: Chín mươi triệu, năm trăm mười chín ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

 5. Giá trúng thầu: 90.519.660đ

         (Bằng chữ: Chín mươi triệu, năm trăm mười chín ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Minh

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định số: 89/QĐ-CDTHCM ngày 17/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp 2.940m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

STT

Tên hàng

 hóa

Công

 suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Màng PVC

 

- Sản xuất năm 2019, mới 100%.

1. Kích thước (01 cuộn):

+ Chiều dày: 0,5 mm ± 0,03 mm.

+ Chiều rộng: 1.400 mm ± 5 mm.

+ Chiều dài: 50 m ± 0,5 m.

2. Đánh giá ngoại quan: Bề mặt màng PVC phải đồng nhất, không cho phép có các khuyết tật như bong bóng, vết phồng rộp, vết sọc, xước, lỗ thủng hoặc tạp chất lạ.

3. Chỉ tiêu vật lý:

- Độ bền kéo đứt (Mpa), phương pháp thử: TCVN 5820:1994, với độ dày mẫu thử là 0,5 mm, tốc độ kéo  250 mm/phút, theo chiều dọc và chiều ngang, đạt mức: ≥ 25.

- Độ dãn dài tại thời điểm đứt (%), phương pháp thử: TCVN 5820:1994, với độ dày mẫu thử là 0,5 mm, tốc độ kéo  250 mm/phút, theo chiều dọc và chiều ngang, đạt mức: ≥ 300.

- Độ bền xé rách (KN/m), phương pháp thử: ISO 6383-1:2004  hoặc ISO 6383-1: 2015, theo chiều dọc và chiều ngang, đạt mức: ≥ 40.

4. Giới hạn mức xâm nhập của các độc tố:

Theo TCVN 6238-3 : 2011 (ISO 8124-3:2010)

 

Việt Nam

2.940 m2 x 30.789đ/ m2 = 90.519.660đ

(Bằng chữ: Chín mươi triệu, năm trăm mười chín ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: