Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2019

(10/05/2019)

 

1. Tên gói thầu: Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

2. Số thông báo mời thầu: 20190435144-00.

3. Giá gói thầu: 124.800.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 122.400.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định số 95/QĐ-CDTĐNB ngày 08/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019”./.Các tin đã đưa ngày: