Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chỉ định trực tiếp doanh nghiệp vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 và học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 tỉnh Bình Định

(25/01/2019)

THÔNG BÁO CHỈ ĐỊNH

TRỰC TIẾP DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

 

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

     - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển 1.215,555 tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 và học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 tỉnh Bình Định.

B. Nội dung của kết quả chỉ định trực tiếp:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

dự toán

(đồng)

 

 

Giá

chỉ định

(đồng)

 

Nhà thầu được chỉ định

Quyết định

 phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 1.215,555 tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 và học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 tỉnh Bình Định.

Chỉ định trực tiếp

308.277.893

307.082.000

Công ty TNHH Vận tải Nhật Thiện

Quyết định số:       ......./QĐ-CDTNB ngày 24/01/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2019

 Các tin đã đưa ngày: