Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc vác xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia

(07/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia

Chỉ định thầu rút gọn

20.850.000

20.850.000

Bà Nguyễn Thị Tám

Quyết định phê duyệt số 43/QĐ-CCDTVP ngày 31/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 19/11/2018.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Bà Đỗ Thị Táu (Địa chỉ: Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội)

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Lê Minh Hợp (Địa chỉ: Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc)

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: