Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo mời thầu Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2018

(09/11/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo mời nhà thầu Công ty Cổ phần thương mại và trang bị bảo hộ lao động BH Việt Nam, có địa chỉ tại số 33 Đoàn Thị Điểm - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - TP Hà Nội, tới tham gia gói thầu: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2018. Phạm vị mua sắm bao gồm các phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại và trang phục cho lực lượng bảo vệ, nội dung mua sắm được nêu cụ thể trong Dự thảo hợp đồng kèm theo thông báo này. Đề nghị nhà thầu nghiên cứu kỹ gói thầu và đến thương thảo hợp đồng trước ngày 14/11/2018 tại địa chỉ: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0222.3 821 282, Fax 0222.3 821 687.Các tin đã đưa ngày: