Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

(19/10/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ : Số 05-Trưng Nữ Vương, P.1,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.866;   Fax: 0703.910.865.

2.Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị  phục vụ hoạt động của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

3.Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn: Quyết định số 205/QĐ-CDTCL ngày 18 tháng 10 năm 2018 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

4.Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

44.950.000

44.950.000

Cửa hàng trang trí Nội Thất Mai Trang

QĐ số:     205/QĐ-CDTCL ngày    18/10/2018 của Cục DTNN khu vực Cửu Long.

Hợp đồng trọn gói.

Trong vòng

05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(Giá gói thầu, giá trúng thầu đã bao gồm thuế theo quy định của Nhà nước)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./Các tin đã đưa ngày: