Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo hủy thầu gói thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019

(09/10/2018)

Tên bên mời thầu:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923.820326     - Fax: 02923.824497.

1. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

3. Số thông báo mời thầu: 20181003509-00

4. Giá gói thầu: 585.471.242 đồng

5. Giá trúng thầu: Không

6. Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu. (Lý do: Không có nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu).Các tin đã đưa ngày: