Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua bảo hiểm gạo DTQG vận chuyển hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019

(08/10/2018)

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua bảo hiểm gạo DTQG vận chuyển hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP )

5.990.635

5.990.635

Công ty bảo hiểm PJICO Cần Thơ

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 

Quyết định số     255/QĐ-CDTTNB

Ngày 04/10/2018

 Các tin đã đưa ngày: