Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2018 theo Quyết định 162

(08/10/2018)

 

STT

Tên gói thầu

Số thông báo chào mời hàng

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu      trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện    hợp đồng

Quyết định     phê duyệt

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2018

20180935621-00

Chào hàng cạnh tranh trong nước.

212.335.600

208.354.307

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Yểm

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018

162/QĐ-CDTHCM ngày     05/10/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: