Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

(20/09/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng  thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

11

Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

37.066.261

37.066.261

CN Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. HCM tại Cần Thơ.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 242/QĐ-CDTTNB

 Các tin đã đưa ngày: