Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mời tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học đợt 1 kỳ I năm học 2018-2019

(19/09/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, MỜI CHÀO HÀNG

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 0225.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 175,606 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể:

B. Nội dung chính

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu  (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển  175,606 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019

106.710.352

NSNN

Chào hàng cạnh tranh (quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

19/9/2018

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/10/2018

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yêu cầu báo giá

- Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: Từ 8h00 ngày 19/9/2018 đến trước 8h00 ngày 24/9/2018 (miễn phí)

- Địa chỉ phát hành: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng;

 - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ (báo giá): 8h00 ngày 24/9/2018Các tin đã đưa ngày: