Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa hệ thống báo cháy tự động kho K2

(14/09/2018)

  1. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

- Địa chỉ: Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn. tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256 3841159.

2. Tên gói thầu: Sửa chữa hệ thống báo cháy tự động kho K2.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 63/QĐ-CCDTQN ngày         13/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa hệ thống báo cháy tự động kho K2.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Sửa chữa hệ thống báo cháy tự động kho K2.

16.500.000

Ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày

14/9/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2018

 Các tin đã đưa ngày: