Cục dự trữ Nhà nước Hà Nam Ninh thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị vận tải

(14/09/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081; 

E-mail: hanamninh@dtqg.gov.vn

2. Tên dự án: Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG cho tỉnh Lai Châu để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

B. Kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG cấp cho tỉnh Lai Châu để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đã lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thu là đơn vị ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cấp cho tỉnh Lai Châu để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019 theo Quyết định số 622/QĐ-TCDT ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước./.Các tin đã đưa ngày: