Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh Thông báo kết quả chỉ đinh thầu nhà thầu gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

(07/08/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5109374 – 028.35512589;    Fax: 028 355 12591

Thông báo kết quả chỉ đinh thầu nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

2. Tên gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

3. Số thông báo kết quả chỉ đinh thầu:

4. Giá gói thầu: 96.448.000đ

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn).

5. Giá trúng thầu: 96.448.000đ

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn).

6. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8.Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định Số: 115/QĐ-CDTHCM ngày 06/8/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 - Tên hàng hóa: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

 - Số lượng: 3.200 kg                        

 - Xuất xứ: Việt Nam

 - Đơn giá: 3.200 kg x 30.140đ/kg =  96.448.000 đồng  (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn).



Các tin đã đưa ngày: