Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp cân băng tải và băng tải nối năm 2018

(11/07/2018)

  1. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256 (3822602 – 3824905); Fax: 0256.3827526.

2. Tên gói thầu: Mua sắm cân băng tải và băng tải nối năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Quyết định số ……/QĐ-TCDT ngày …./7/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp cân băng tải và băng tải nối phục vụ công tác nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Tổng mức đầu tư: 180.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám chục triệu đồng chẵn)

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

 

Giá gói thầu

(đồng)

 

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức

lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian

lựa chọn

nhà thầu

 

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

 

 

1

 

Mua sắm cân băng tải và băng tải nối năm 2018.

 

 

180.000.000

 

Nguồn kinh phí tiết kiệm từ phí nhập, xuất, bảo quản năm 2018

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 08 giờ ngày 13/7/2018 đến trước 09 giờ ngày 18/7/2018.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 18/7/2018.

- Thời điểm mở báo giá: 9 giờ ngày 18/7/2018.

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: