Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị được thay thế thiết bị, bảo dưỡng điều hòa không khí; thay thế thiết bị hệ thống điện, nước

(10/07/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

- Thay thế thiết bị, bảo dưỡng điều hòa không khí; thay thế thiết bị hệ thống điện, nước tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thay thế thiết bị, bảo dưỡng điều hòa không khí; thay thế thiết bị hệ thống điện, nước tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018;

Chỉ định thầu rút gọn

60.565.000 đồng

60.565.000 đồng

Cửahàng

Nguyễn Thị Tuyết

Quyết định số    290/QĐ-CDTĐB ngày 09/7/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/7/2018

 Các tin đã đưa ngày: