Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2018

(10/07/2018)

1. Tên gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2018

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 42.240.000đ

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).      

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2018 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Lúc 15 giờ 55 phút ngày 09/7/2018 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 13/7/2018

7. Hình thức nhận báo giá: Đấu thầu qua mạng

8. Địa điểm nhận báo giá: website://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 13/7/2018.

10. Địa điểm mở thầu: website://muasamcong.mpi.gov.vnCác tin đã đưa ngày: