Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo DTQG năm 2018

(17/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Tên gói thầu: Nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo DTQG năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 17/QĐ-CCDTQT ngày 17/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo DTQG năm 2018.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp nhân công kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2018.

48.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 17/05/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: