Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê nhân công thực hiện công việc bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

(17/05/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê nhân công thực hiện công việc bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

Thuê nhân công thực hiện công việc bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

120.000.000

120.000.000

Ông Tạ Tấn Thành

Hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2018

Quyết định số 122/QĐ-CCDTCT ngày  14/5/2018  của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: