Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời chào lại giá Gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(16/05/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính thông báo đến các nhà thầu có tên theo danh sách dưới đây, tham gia chào lại giá đối với các phần thầu thuộc gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

 

1/ Danh sách các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật được mời chào lại giá:

STT

Tên Nhà thầu

Mời chào lại giá cho

 phần thầu số

5

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

Số 01; 02

7

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Số 01; 02

11

Công ty TNHH Phát Tài

Số 04

2/ Thời gian chào lại giá:

  • Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá: Từ ngày 16/5/2018 đến trước 09 giờ 00 ngày 23/5/2018.
  • Thời điểm mở hồ sơ chào lại giá: 10 giờ 00 ngày 23/5/2018.
  •  Địa điểm nộp và mở hồ sơ chào lại giá: Tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, số 235 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

3/ Biễu mẫu chào lại giá (bao gồm mẫu số 01 vào mẫu số 02 kèm theo).

Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá của nhà thầu thực hiện theo như yêu cầu của hồ sơ đề xuất về tài chính dã được quy định trong HSMT do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên phát hành.

         

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính mới các nhà thầu có tên ở danh sách trên tham khảo chào lại giá, tham dự mở hồ sơ chào lại giá theo thời gian và địa điểm nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: