Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

(16/04/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 365/QĐ-TCDT ngày 13/4/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 46.320.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp 4.800 tấn gạo nhập Kho Dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

46.320.000.000  

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 16giờ 30 phút ngày 19/4/2018 đến trước 09giờ ngày 10/5/2018.

- Thời điểm đóng thầu: 09giờ ngày 10/5/2018.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10giờ ngày 10/5/2018.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

Tổng cộng:

46.320.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: