Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

(16/04/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844994 - Fax: 0274. 3844497.

Mã số thuế: 0100787888-024

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Loại gói thầu:

 Xây lắp       Mua sắm hàng hóa [x]      Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 58.530.000.000 đồng.
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, gói thầu bao gồm 04 phần thầu (giá gói thầu, phần thầu đã bao gồm cả bao bì, 5% thuế giá trị gia tăng và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ). Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018.

2. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ số 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị cho toàn bộ gói thầu: 1.170.600.000 đồng Việt Nam (Một tỷ một trăm bảy  mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn);

+ Giá trị cho phần thầu số 01: 390.200.000 đồng Việt Nam (Ba trăm chín mươi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn);

+ Giá trị cho phần thầu số 02: 487.750.000 đồng Việt Nam (Bốn trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn);

+ Giá trị cho phần thầu số 03: 195.100.000 đồng Việt Nam (Một trăm chín mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng chẵn);

+ Giá trị cho phần thầu số 04: 97.550.000 đồng Việt Nam (Chín mươi bảy triệu năm trăm lăm mươi ngàn đồng chẵn);

+ Hình thức: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: