Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017- 2018

(14/03/2018)

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3844492 - Fax: (0274) 3844497.
  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017- 2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Số 34/QĐ-CDTĐNB ngày 05/3/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Phó Cục trưởng.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
  2. Giá gói thầu: 25.994.700 đồng.
 1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã bao gồm thuế VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất hỗ trợ học sinh (học kỳ II năm học 2017- 2018) của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 

25.994.700 đồng

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng

 

 Các tin đã đưa ngày: