Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Nhân công bốc xếp gạo xuất kho (đợt 1) năm 2018.

(13/03/2018)

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư

- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại:  0227.826.214

2. Tên gói thầu: Nhân công bốc xếp gạo xuất kho (đợt 1) năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhân công bốc xếp gạo xuất kho (đợt 1) năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn một giai đoạn một túi hồ sơ

37.114.500

37.114.500

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Số: 15/QĐ-CCDTVT               ngày 13/3/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: