Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo tổ chức lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia, kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(13/02/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng tổ chức lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia, kế hoạch bán đổi hàng năm 2018:

          1. Số lượng: 2.081.780 kg

2. Chủng loại: Gạo Nam Bộ 15%, nhập kho dự trữ năm 2017.

          3. Phương thức bán: Đấu giá

          4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu; nhận Hồ sơ tham gia lựa chọn Tổ chức bán đấu giá: Từ ngày 21/02/2018 đến 9h00’ ngày 27/02/2018, tại bộ phận Văn thư Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng (trong giờ hành chính).

          5. Kính mời các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có chức năng theo quy định của pháp luật, tham gia lựa chọn bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia.

          Để biết thêm chi tiết, liên hệ với phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng. Địa chỉ số 261 – Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại 0220.3890.637; Fax: 0220.3890.870./.Các tin đã đưa ngày: