Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau (Bổ sung) học kỳ I năm học 2017 - 2018.

(14/11/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau (Bổ sung) học kỳ I năm học 2017 - 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển: Quyết định số    306/QĐ-CDTTNB ngày 14/11/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển; Dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau (Bổ sung) học kỳ I năm học 2017 - 2018.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 172.060.470 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh  Cà Mau (Bổ sung) học kỳ I năm học 2017 - 2018

172.060.470

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP )

 

Tháng 11/2017

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

 

Tổng giá trị các gói thầu

172.060.470

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: