Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh

(14/11/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.979004               Fax: 02623.979091

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

Giá

trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

Bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh

Chỉ định thầu rút gọn

34.365.300 đồng(Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn ba trăm đồng chẵn)

 

34.365.300 đồng(Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn ba trăm đồng chẵn)

 

Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tín Nghĩa- TP.BMT- Đăk Lăk

Hợp đồng theo đơn giá cố định

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số  24/QĐ-CCDTĐLA ngày  13  /11  /2017 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

 Các tin đã đưa ngày: