Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Chống thấm nhà công vụ, sảnh nhà làm việc – Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

(10/11/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889227. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 265/QĐ-CDTNTB ngày 09/11/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Chống thấm nhà công vụ, sảnh nhà làm việc – Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  17.522.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm hai mươi hai  ngàn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp: Chống thấm nhà công vụ, sảnh nhà làm việc

17.522.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2017

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

17.522.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: