Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(30/05/2023)

 

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 37/1, đường Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – Tp. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274 3844497.

- Tên dự án: Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
  • Số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
  • Người ký quyết định: Ông La Văn Thịnh, chức vụ: Phó Tổng cục trưởng.
    1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
    2. Tổng dự toán: 92.268.750.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu như sau:

STT

Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho

 Giá gói thầu (đồng)

Ghi chú

 
 
 

1

Gói thầu số 01, số lượng 1.500 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

           18.506.250.000  

 

 

2

Gói thầu số 02, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương, tỉnh Bình Dương

          12.337.500.000  

 

 

3

Gói thầu số 03, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương

           12.285.000.000  

 

 

4

Gói thầu số 04, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương

           12.285.000.000  

 

 

5

Gói thầu số 05, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương

           12.285.000.000  

 

 

6

Gói thầu số 06, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương

           12.285.000.000  

 

 

7

Gói thầu số 07, số lượng 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương

           12.285.000.000  

 

 

 

Tổng cộng

          92.268.750.000  

 

 

- Giá gói thầu đã bao gồm: 5% thuế giá trị gia tăng, bao bì quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 05/6/2023 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 26/6/2023.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ kính đề nghị Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: