Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(19/01/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

     - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

322.627.824

Nguồn Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Quyết định 17/2019 /QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tương Chính phủ  và  Thông tư 51/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tháng 01/2023

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 21/01/2023

 Các tin đã đưa ngày: