Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(19/01/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị : Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

(Địa chỉ: Tổ 17, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Điện thoại: 02073.820.116

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

        B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chỉ định thầu rút gọn.

23.891.460, đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng).

23.891.460, đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng)

Hộ kinh doanh: Trần Thị Ngân

(Địa Chỉ: Tổ 18, phường Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Quyết định số      39/QĐ-CCDTTQ ngày 18/01/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

Trọn gói

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đến ngày 21/01/2023

 Các tin đã đưa ngày: