Chi cục DTNN Quảng Xương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nhân công bốc xếp thóc, gạo DTQG xuất bán năm 2022

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương

- Địa chỉ: Thôn Hợp Gia – Xã Quảng Hợp – Huyện Quảng Xương –Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.676535

2. Loại dự toán: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số        81/QĐ-CCDTQX ngày 26/11/2022 của Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nhân công bốc xếp thóc, gạo DTQG xuất bán năm 2022.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu: Nhân công bốc xếp 1.360 tấn thóc và 1.650 tấn gạo DTQG xuất bán năm 2022

269.450.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 11/2022

Trọn gói

Tối đa 30 ngày (Đồng thời đảm bảo hoàn thành xong chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022)


 

 Các tin đã đưa ngày: