Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc, gạo xuất kho thuộc chỉ tiêu KH xuất bán năm 2022

(28/11/2022)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

 

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời nhà thầu thương thảo

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá  gói

thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc, gạo xuất kho thuộc chỉ tiêu KH xuất bán năm 2022

 

 

Số: 184/TB-CCDTTS ngày 25/11/2022

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

99.343.000 đ

(Chín mươi chín triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

99.343.000 đ

(Chín mươi chín triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

Hoàng Văn Mười

Trọn gói

Trong QIV

Số: 42/QĐ-CCDTTS ngày 28/11/2022

 Các tin đã đưa ngày: