Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thẩu cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 - 2023

(05/10/2022)

A- Thông tin chung

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu.

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.569.989             Fax: 02123.569.989

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 30/QĐ - CCDTMC ngày 05/10/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 - 2023.

B - Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 - 2023

Chỉ định thầu

rút gọn

69.307.900

(làm tròn)

69.307.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Mường Muổi

Quyết định số 30/QĐ- CCDTMC  ngày 05/10/2022

Trọn gói, không điều chỉnh giá.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/10/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: