Chi cục DTNN Yên Khánh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022

(16/05/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

- Địa chỉ: Xã Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293.843.564

2. Tên gói thầu: “ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022 ”.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 37/QĐ-CCDTYK ngày 12/05/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG năm 2022

63.750.000 đ

(Sáu mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

( đã bao gồm các chi phí liên quan đến bốc xếp)

NSNN – Kinh phí nhập năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Công ty Cổ phần Liễu Đề Đ/c: Số 81 phố Đoài, Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/2022

 Các tin đã đưa ngày: